Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Statut
Statut  Towarzystwa

Rozdział I
Postanowienia  ogólne           

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji       

 Rozdział III
Członkostwo               

Rozdział IV
Organa Towarzystwa            
-  Walne Zebranie
-  Zarząd
-  Komisja Rewizyjna

Rozdział V
Rada Towarzystwa                

Rozdział VI
Gospodarka Finansowa            

Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa  

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl