Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Postanowienia ogólne

Rozdział  I Postanowienia  ogólne.

 §1


Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata  Alberta  „Nadzieja” jest stowarzyszeniem działającym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r  – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Towarzystwa jest Śrem.
                   
§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§5

Towarzystwo działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl