Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
"NADZIEJA" 2012

 

Zadania zrealizowane w 2012 r

 

 

I.  Organizacja dożywiania dzieci młodzieży i ich rodzin z najuboższych środowisk społecznych gminy Śrem.

- pomocą objęto 765 osób , w tym 304 dzieci , przekazano im 57 482 kg żywności  o wartości 236 619 zł.

Projekt dofinansowany z budżetu gminy Śrem

 

II. Wypoczynek zimowy i letni

1.      Zimowisko – 6 dni  - skorzystało 35 dzieci

Zadanie zrealizowane wspólnie z Klubem „Relax” S.M

- sponsorzy : PSS „Społem” , Piekarnia „Łobza” , Spółdzielnia Mleczarska

Opiekę nieodpłatnie sprawowali wolontariusze.

2.      Półkolonie letnie  - dwa turnusy po 2 tygodnie – skorzystało 74 dzieci

Zadanie zrealizowane wspólnie z Klubem „Relax” S.M.

- sponsorzy: PSS „Społem” , piekarnia Łobza” , Klub Żeglarski „Odlewnik”

Opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze

3.Wyjazd edukacyjny  podopiecznych OPS w ramach projektu „Aktywność się opłaca „

      do Warszawy – udział wzięło 44 osób , w tym 16 rodziców i 28 dzieci

Projekt dofinansowany ze środków OPS .

 

III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych .

Program całorocznych działań na rzecz grupy RON ( Rodzin Osób Niepełnosprawnych )

1.      Warsztaty wizażu – realizowane w pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół   Politechnicznych .

2.      Kurs umiejętności kulinarno – dietetycznych – realizowany w pracowni kulinarnej w Zespole Szkół Politechnicznych

3.      7-dniowy wyjazd terapeutyczno-turystyczny dla 42 uczestników  na Mierzeję Wiślana do Krynicy Morskiej.

      W programie zwiedzanie  Malborka, Fromborka , Trójmiasta ,obozu koncentracyjnego

       w Sztutchofie.

4.   Piknik „Święto pieczonego ziemniaka”  

5.   Bal Andrzejkowy

      6.   Czterodniowa wycieczka na ziemie Lubelską – udział wzięło

            40 niepełnosprawnych  Seniorów.

W programie zwiedzania :  Sandomierz , Lublin , obóz zagłady w Majdanku, Kozłówka , Zamość , Nałęczów, Kazimierz Dolny

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego .

 

IV.  Nowe perspektywy. Zintegrowany  system wsparcia osób po 45 r. ż.  W powiecie śremskim .

Projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie

W programie :

1. Trening umiejętności społecznych kompetencji osobistych .

2. Warsztaty z ekonomi społecznej „Spółdzielnia socjalna-  społeczna recepta na aktywność.

3. Aktywność społeczna i zawodowa w organizacji pozarządowej „Tworzymy  organizację    

     pozarządową”.

4. Warsztaty „Dlaczego warto zostać wolontariuszem”

5. Trening  komunikacji  interpersonalnej.

6. Warsztaty „Równi w domu równi w pracy!”  

Głównym celem projektu było  wzmocnienie potencjału i aktywizacja społeczno – zawodowa 40 osób bezrobotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
po 45 r. ż., zamieszkałych na terenie powiatu Śremskiego, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć,  poprzez prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej. 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

V. Działania na rzecz  osób starszych .

1. Całoroczne działania Klubu Seniora  - około 80 osób

    W programie : spotkania z ciekawymi ludźmi  , wycieczki jedno i kilkudniowe .

Działalność wspierana przez gminę Śrem

 

2. Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych

    -  Warsztaty teatralne wraz z realizacją małych form teatralnych

    -  Zajęcia muzyczne

    -  Zajęcia ruchowe

    -  Wyjazdy na imprezy kulturalne

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego

 

3. Udział w Targach senioralnych „Aktywni 50+” – ok. 80 osób przy wsparciu OPS w

    Śremie

4.      Udział w Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych podczas Forum Organizacji    Pozarządowych – organizowany przez Starostwo Powiatowe.

5.      Zdrowie i aktywność w starszym wieku” – integracyjny wyjazd  86 osób do Domu  

      Dziennego Pobytu  w  Kalisza – po drodze zwiedzanie  pałacu w Gołuchowie.

 

Projekt dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 

 

 

 VI. Aktywność Społeczna Osób Starszych  - dwuletni projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie .

W programie :

1.   Funkcjonowanie Punktu Edukacji Obywatelskiej

2.   Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego: prawnik , psycholog , pracownik socjalny,

      dietetyk, gerontolog .

3.      Warsztaty „Klauza z seniorem”–

4.      Warsztaty  „Rękodzieło dawniej i dziś , ze starego nowe”

5.      Warsztaty „Na zdrowie” –spotkanie z dietetykiem i gerontologiem

6.      Zajęcia ruchowe -  bowling

7.      Udział w  spotkaniach „Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świata”

8.      Udział w spotkaniach  „Amatorskiego Klubu Literackiego”

9.      Spotkania tematyczne dla wolontariuszy seniorów   - „Asystowanie osobie niepełnosprawnie i/lub przewlekle chorej”

10.  Warsztaty dla wolontariuszy 60+ – „O dobrej komunikacji i nie tylko…”

11.  Koncert „Świąteczne Perły Bel Canto”

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału osób starszych po 60 r. ż., zamieszkałych na terenie gminy Śrem, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności
i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów oraz integracja społeczna.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl