Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
"NADZIEJA"2011
Zadania realizowane w 2011r.
 
I. Wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
1. Pomoc żywnościowa:
Punkt   mieszczący się   przy ul. Zamenhofa 3 w Śremie czynny był w od stycznia do lutego codziennie , w miesiącach od marca do maja w co drugi i czwarty wtorek miesiąca i w co drugą i czwartą środę miesiąca , od czerwca punkt czynny był w każdy wtorek i środę miesiąca, w   godz. od   900 do   1100. Każda rodzina znajdująca   się    w     trudnej     sytuacji     mogła    zgłaszać    się    po    pomoc żywnościową w każdy wtorek lub środę .
W okresie sprawozdawczym    z pomocy żywnościowej   skorzystało 225 rodziny , tj 546 osób , w tym 155 dzieci i 6 bezdomnych.
Ogółem w   okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r pozyskaliśmy   39 733,82 kg   żywności   różnej , oraz 10 823 szt. chleba , bułek i jajek , o łącznej wartości 153 091,17 zł.
     Źródła pozyskiwania żywności :
-  Wielkopolski Ban Żywności – umowa ,
- Giełda Warzywno – Owocowa Poznaniu – zgoda Zarządu na bezpłatne wejście i bezpłatne  
   przekazanie warzyw i owoców przez wystawców Giełdy;
- piekarnie : „Boguś” , PSS „Społem” , „Łobza”
- okoliczne markety
      -  zbiórki żywności przed Świętami Bożego Narodzenia w PSS „Społem” , „Biedronka”,
         Intermarche w Śremie
Zadanie - dofinansowane z budżetu gminą Śrem              
     2.  Bank Lekarstw - w biurze Towarzystwaw godz. pracy biura :
z którego może korzystać    osoba     znajdująca   się   w    trudnej   sytuacji i posiadająca aktualną receptę. Leki przekazywane są nam   przez   aptekę „Profilaktyka” lub przynoszone przez   mieszkańców   Śremu. Z darmowych leków skorzystały 53 osoby. 
     3. Działalność charytatywna:
       - pośrednictwo meblowe na telefon :  45 ofiarodawców, przekazało 111 sztuk różnego
           rodzaju mebli, meble przekazane zostały 38 rodzinom
       -  wydawanie odzieży w Punkcie charytatywnym przy ul. Chłapowskiego 19
       Z pomocy w ciągu roku skorzystało  228 rodziny
 
II. Działania skierowane dla osób starszych
Klubie Seniora
       - co tygodniowe spotkania w Auli Jana Pawła II przy kościele NSJ na Jezioranach Klub seniora
          liczy 96 osób , podzieleni na dwie grupy , spotkania odbywały się dla I grupy w każdy wtorek
         dla II grupy w każdy czwartek .
       - udział w projekcie Targi 50 + zorganizowanym przez CIS w Poznaniu
       - udział w IV Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych
       -  działalność chóru przy Klubie Seniora pn: „Śpiewać każdy może”– dofinansowane ze  
          środków gminy Śrem
       -  wycieczki krajoznawcze do Augustowa i Wilna  – dofinansowane z PFRON i
          środków Wojewody Wielkopolskiego
       - udział w okolicznościowych imprezach
 
III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                      Działalność Grupy Samopomocowej  „RON” Adresatami  projektu   są   członkowie  „Grupy   Samopomocy  RON”.   Podstawowym i   głównym  celem    projektu  jest   szeroko    pojęta    aktywizacja    dorosłych     osób niepełnosprawnych  oraz   członków  ich   rodzin  w  zaawansowanym  wieku. W 2011 został opracowany całoroczny projekt działań pt. „Razem w aktywności, samodzielności i z nowymi umiejętnościami”.
Zrealizowaliśmy następujące punkty projektu:
1.      Bal Karnawałowy z konkursami w Klubie Relax, w którym uczestniczyło 47 członków Grupy „RON”.
2.      Kurs stylizacji i doboru odzieży do typu sylwetki i urody pt. „Jestem modna, elegancka  i zadbana pomimo…”,w którym uczestniczyło 25 kobiet, prowadzony nieodpłatnie przez Panią Mirosławę Golinską
3.      Comiesięczne spotkania tematyczne w siedzibie Towarzystwa poświęcone zarówno tematyce wsparcia i samopomocy w sytuacji problemów psychospołecznych występujących w rodzinach osób niepełnosprawnych jak i rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu ciekawości poznawczej. Odbyło się m.in. spotkanie z okazji Walentynek przy piosenkach o miłości , czy spotkanie poświęcone pielgrzymkom do miejsc kultu maryjnego [Medjugorie, Fatima, Lourdes].
4.      7-dniowy turnus terapeutyczno-rekreacyjny w Ustce [sierpień], w którym uczestniczyło 45 osób. W czasie trwania turnusu uczestnicy zapoznali się m.in. z Metodą Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona [kinezjologia edukacyjna], podstawami masażu relaksacyjnego i technik relaksacyjnych oraz doskonalili umiejętności techniki decoupage w ramach arteterapii.
Projekt dofinansowany ze środków PFRON , przez SBL w Śremie , Ośrodek Wypoczynkowy „Skaut” w Ustce oraz prywatnych sponsorów i wkład własny uczestników.
IV Promocja i ochrona zdrowia
1. „Akademia Zdrowego Stylu Życia”- celem projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożeń wynikających z chorób cywilizacyjnych, wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych i wypracowanie nowych form spędzania czasu wolnego.
Założenia te realizowane były w okresie od kwietnia do października , poprzez prelekcje z lekarzami i innymi specjalistami , zajęcia relaksacyjne i sportowe ( basen, nordic walking).
Projekt dofinansowany był z budżetu gminy Śrem.
2. Warsztaty psycho-edukacyjne – projekt realizowany był od maja do października, skierowany był dla osób chorych na nowotwory i ich bliskichWarsztaty prowadził psycholog metodą Simontona. Celem była poprawaę funkcjonowania emocjonalnego dzięki wykształceniu umiejętności zdrowego myślenia oraz skutecznego radzenia sobie ze stresem jaki wywołuje choroba nowotworowa, wzrost zaangażowania w proces leczenia, wykształcenie umiejętności współpracy z lekarzami, zainteresowanie się metodami leczenia, akceptację choroby, poprawę komunikacji z otoczeniem: naukę umiejętnego i skutecznego komunikowania się z bliskimi, a także wyrażania swoich potrzeb i zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów .
Z warsztatów skorzystało 14 osób .
Projekt dofinansowany był z budżetu gminy Śrem oraz PWiK , PGK
3. Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 -69 r. ż  
Badania mammograficzne były wykonywane w następujących miesiącach: luty, kwietniu i maj , wrzesień i listopad .Łącznie przebadano 898 kobiet. Wszystkie badania zostały wykonanie bezpłatnie przez firmę „Largo”.
4. Użytkowanie sprzętów medycznego w szpitalu , gdzie przeprowadzono nieodpłatnie badania :
- pracownia endoskopowa - gastrofiberoskop – 52 ;
- pracownia USG ( oddział urologiczny) pistolet do biopsji ( głowica transrektalna ) – 81
- pracownia EKG ( izba przyjęć i SOR) – elektrokardiogram – 646 
 
V . Organizacja  czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży .
1. Obóz pod namiotami w  Pogorzelicy - od 23 lipca do 5 sierpnia .W wypoczynku wzięło udział 45 dzieci z gminy Śrem .Opiekę nad nimi sprawowało 3 wychowawców , 1 pracownik gospodarczy   oraz pielęgniarka i ratownik , którzy zatrudnieni byli przezZHP. Posiłki przygotowywane były na terenie obozu .
Projekt dofinansowany z budżetu gminy Śrem
2. Obóz sportowy w Jagniątkowie - wypoczynek 40 dzieci z gminy Śrem był kontynuacja projektu „Eksplozja” realizowanego przez OPS w Śremie . Dzieci przez 7 dni przebywały w ośrodku wypoczynkowym „Borowik” w Jagniątkowie , trenując sporty walki , a przy okazji poznawały historię i zwiedzały okolice Karpacza . 
Projekt dofinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .
 3. Zimowisko – półkolonie  - dla 40 dzieci od 7 do 12 r ż. w dniach od 7 – 12.02.2011 r w godz. od 9-14-tej. Dzieci otrzymały II śniadanie. Zimowisko zorganizowane były przy współpracy z Klubem „Relax” S.M.
Projekt wsparli sponsorzy: PSS „Społem” , piekarnia „Łobza” , Spółdzielnia Mleczarska w Śremie , Ośrodek Sportowy „OAZA” w Korniku
4. Półkolonie letnie dla dzieci w Śremie
Wraz z Klubem Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie zorganizowano półkolonie dla 90 dzieci z terenu naszego miasta.
I turnus od 18 lipca – do 29 lipca, II turnus  od 16 – 26 sierpnia  
Zajęcia trwały od godz. 9:00 do 15:00 dzieci otrzymywały śniadanie i obiad. Opiekę nad dziećmi sprawowało nieodpłatnie 10 wolontariuszy .
Projekt dofinansowany ze Środków Wojewody Wielkopolskiego
Łącznie z wypoczynku zorganizowanego w 2011 roku przez Towarzystwo skorzystało 215 dzieci.
 
 
 
 

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl