Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Sprawozdanie za 2008 r
SPRAWOZDANIE
merytoryczne  z działalności Towarzystwa za 2008 rok.I. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”
  63-100 Śrem ul. T. Bora Komorowskiego 6
  - pierwsza rejestracja 10.06.1991 r.
  - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 29.11.2001 r.
  - status Organizacji Pożytku Publicznego 22.06.2005 r.

  KRS: 0000063355
  NIP: 785-12-64-203        
  Regon: 630537399

  Zarząd:
 
 •  Krystyna Szymańska - prezes
 •   Józef Kocemba - z-ca prezesa
 •   Elżbieta Tomyślak - z-ca prezesa
 •   Maria Tomczyk - sekretarz
 •   Maria Paterczyk - skarbnik

Cele Towarzystwa: 
 1. edukacja pozaszkolna 2. opieka zdrowotna;
 2. pomoc społeczna;
 3. działalność sportowa;
 4. działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 5. wspieranie inicjatyw społecznych.

II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000063355
 1. Odpłatna działalność statutowa;
 • 85, 51,Z : pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85,52,Z : pozostałe formy edukacji artystycznej;
 • 85,59,B : pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85,59,A : nauka języków obcych;
 • 86,90,E : pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 88,10,Z :pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 88,99,Z : pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93,11,Z : działalność obiektów sportowych;
 • 93,13,Z : działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93,29,Z : pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 94,99,Z : działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
        2.   Nieodpłatna działalność statutowa;

III. Prowadzona działalność w zakresie:
 1. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Działalności charytatywnej.
 3. Organizacji wypoczynku i czasu wolnego.
 4. Ochrony i promocji zdrowia.
 5. Aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
 6. Zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ad 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej Towarzystwo realizowało między innymi poprzez pomoc żywnościową. Na podstawie umowy zawartej między gminą Śrem, a Towarzystwem prowadzony był punkt wydawania żywność, pn. „Żywność u Alberta”, który mieści się w Śremie przy ul. Zamenhofa 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:30 do 11:00.
Każda z rodzin korzystających z pomocy żywnościowej, mogła zgłaszać się po żywność co drugi dzień. W ciągu roku z takiej pomocy skorzystało 665 osób, w tym 56 osób samotnych, 216 dzieci i młodzieży, 24 emerytów i 94 rencistów. Żywność pozyskiwana była z różnych źródeł, między innymi z Wielkopolskiego Banku Żywności otrzymaliśmy 8 602,19 kg żywności o łącznej wartości 63 802,97 zł, ponadto w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” przekazano 19 104,60 kg  mleka, makaronu, mąki, serów, cukru i kaszy, płatków, dań gotowych i dżemów o łącznej wartości 41 140,21 zł.Śremskie Markety i wystawcy z Wielkopolskiej Giełdy Owocowo Warzywnej na Franowie  przekazali nam nieodpłatnie  24 011,30 kg warzyw i owoców, szacunkowo o łącznej wartości 24 011,30 zł. Pieczywo otrzymywaliśmy nieodpłatnie z piekarni „Boguś”, PSS „Społem”, „Łobza” i „Lidl”, było to 63 036 szt. chleba, i innych wypieków na kwotę 64 134,37 zł. Udało  nam  się  pozyskać  także 6 973,80 kg innej żywności w postaci  mąki, cukru, mięs,  wędlin, słodyczy, nabiału itp. oraz 6 346 szt. jaj o szacunkowej wartości 11 354,80 zł.
W 2008 roku pozyskaliśmy razem 58 691,89 kg żywności i 63 036  szt. pieczywa, 6 346szt. jaj na łączną kwotę 204 443,60 zł. Cała żywność został przekazana mieszkańcom wymagającym wsparcia społecznego.
W okresie przed komunijnym przygotowaliśmy 9 paczek dla rodzin, w których dzieci przystępowały do I Komunii Św. ponad to w okresie przed świętami  Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia obdarowaliśmy maskotkami i słodyczami dzieci z oddziału dziecięcego i laryngologicznego w naszym szpitalu. W okresie przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia w sklepach na terenie Śremu przeprowadzono publiczne zbiórki żywność. Wspierała nas cała rzesza  wolontariuszy ze śremskich szkół, ogółem zebraliśmy 2 137 kg różnego rodzaju produktów spożywczych.

Ad 2. Oprócz pomocy żywnościowej, udzielono 7 zapomóg pieniężnych w wysokości 2 793,86 zł na wykupienie leków, pokrycie kosztów energii i gazu, zakup węgla. Oprócz tego działa „Bank leków”, z którego może korzystać osoba znajdująca  się w trudnej sytuacji i posiadająca aktualną receptę. Leki przekazywane są nam  przez aptekę „Profilaktyka” lub przynoszone przez mieszkańców Śremu. W ten sposób zebraliśmy 280 opakowań. Natomiast skorzystało z darmowych leków 36 osób. Przy Towarzystwie działał równie  punkt charytatywny, z którego w ciągu roku skorzystało 215  rodziny, przybyło 17 nowych rodzin zaopatrując się w odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz środki czystości. Odzież dostarczana była do punktu przez mieszkańców osiedli, a także z  jednego ze sklepów z odzieżą używaną.
Pośredniczyliśmy także w przekazywaniu mebli i sprzętów AGD, które przekazało nam 52 mieszkańców Śremu. Wartość tego sprzętu nie jest możliwa do oszacowania, gdyż nie została przed przekazaniem wyceniona. Były to: meblościanki, szafy odzieżowe, tapczany, kredensy kuchenne, fotele, pralki, lodówki, telewizory i inne drobne meble, a także przedmioty gospodarstwa domowego. Sprzęty przekazane zostały 34 rodzinom, a także do Hostelu w  Nochowie, Schroniska dla kobiet w Śremie oraz OPS w Śremie i Dolsku. Pracami  przy  transportowaniu, magazynowaniu, drobnych  naprawach i dystrybucji mebli zajmowali się 4 panowie, między innymi byli to mieszkańcy  Hostelu socjalnego w Nochowie i mężczyźni zgłaszający się po pomoc żywnościową.

Ad 3. W okresie letnich wakacji zorganizowaliśmy obóz dla 70 dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, patologicznych i wiejskich, które wypoczywały przez 14 dni na obozie w  Pogorzelicy nad morzem.Oprócz ciekawego programu na miejscu, dzieci odbyły całodniową wycieczkę do Kołobrzegu, zwiedziły również latarnie morską w Niechorzu. Należy zaznaczyć, że wszyscy opiekunowie pracowali bezpłatnie, a opiekę medyczną i ratownika zapewnił nam ZHP, na którego terenie gościliśmy. Natomiast na terenie ośrodka przy ul. Sikorskiego w pierwszej  połowie lipca odbyły się półkolonie dla 49 dzieci ze Śremu i gminy Dolsk. W programie oprócz zwiedzania Śremu i ich instytucji, uczestnicy pojechali na wycieczkę do Poznańskiego ZOO na Malcie i zwiedzali Poznań. Odbywały się także różnego rodzaju konkursy, zabawy i zawody sportowe włącznie z nauką gry w tenisa ziemnego na terenie obiektu. Opiekę nad uczestnikami sprawował kierownik i trzech wolontariuszy.
Przy Towarzystwie działa także Klub Seniora. W każdy czwartek w Centrum Parafialnym w kościele pw. NSJ na Jezioranach spotykało się około 80 osób. Spotkania prowadziła Pani Barbara Jedlińska organizując  spotkania z władzami miasta, radnymi i ciekawymi ludźmi, zabawy taneczne. Odbyli także 6 wycieczek jednodniowych i 7 dniowy turnus rekreacyjno – rehabilitacyjny w Międzyzdrojach. Przy Klubie zawiązał się 12 osobowy chór, który umila spotkania, swoje umiejętności prezentował na spotkaniach w DPS – ach, i podczas wyjazdów, przygotowuje się  także do występów na forum publicznych z okazji różnych uroczystości.

Ad 4. Innym celem Towarzystwa jest promocja zdrowia. Jak co roku przeprowadziliśmy akcję szczepień przeciw zachorowaniu na grypę. Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego szczepieniom poddało się 100 osób. Przeprowadzono trzy cykle badań mammograficznych dla kobiet w wieku od 50 – 69 roku życia. Łącznie w 2008 roku badaniom mammograficznym w mammobusie ustawionym przy Śremskim szpitalu poddało się  584 kobiet. Wszystkie badania były przeprowadzone bezpłatnie, gdyż  Firma „Largo” realizowała program finansowany przez NFZ i dzięki nawiązaniu z nimi współpracy udało się skorzystać z tych programów. Rejestracją pacjentów zajmowali się członkowi  Towarzystwa. Gotowe listy przekazywane były do pracowni wykonującej badania. Liczymy, że dzięki takim akcjom kobiety, u których wykryto zmiany i podjęły leczenia w okresie wczesnego wykrycia nowotworów  zostaną  całkowicie wyleczone. Towarzystwo posiada także sprzęt, który znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Śremskiego, korzystają z niego pacjenci Szpitala.

Ad 5. Nowymi działaniami podjętymi w 2008 r. były trzy projekty skierowane dla  osób niepełnosprawnych, młodzieży i dzieci zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 1. Pierwszy z nich, to organizacja warsztatów dla osób niepełnosprawnych (cierpiących  na różnorodne zaburzenia psychiczne oraz osób z niepełnosprawnością ruchową) długotrwale bezrobotnych: „ODZYSKUJEMY INICJATYWĘ” dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 2. Drugim projektem była organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pod nazwą: ,,WARSZTATY TEATRALNE i TRENING KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ: „WYRAŹ SIEBIE - POKAŻ, ŻE JESTEŚ” zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

 3. Trzeci projekt dotyczył profilaktyki prozdrowotnej, była to Konferencja pn: „ CIĄŻA BEZ  ALKOHOLU”. Celem projektu było uwrażliwienie osób mających w swej pracy styczność z kobietami w wieku rozrodczym na skutki  jakie może spowodować pici  alkoholu przez kobiety w ciąży. Projekt dofinansowany był ze środków gminy Śrem.
Ad 5. Zdarzało się, że poza pomocą rzeczową, czy finansową udzielaliśmy, także  porad osobom zagubionym lub niezorientowanym, informując, gdzie mogą udać się po pomoc, jakie im przysługują prawa, pomagaliśmy w redagowaniu pism do różnego rodzaju instytucji. Aby pozyskać środki finansowe na realizację celów statutowych Towarzystwo zorganizowało Bal charytatywny, loterię fantową, ubiegało się o dofinansowanie różnych zadań i dotacje na różne programy. Udało się także pozyskać wiele środków rzeczowych, głównie na loterię i licytację oraz finansowych z wpłat 1% podatku od osób fizycznych, a także darowizn od osób prawnych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że właściwie oprócz kierowcy zatrudnionego na ½ etatu i pracownika administracyjnego zatrudnionego od września na umowę zleceni cała działalność Towarzystwa prowadzona jest przez wolontariuszy. Między innymi w punkcie „Żywność u Alberta” pracowało cały czas społecznie 7 kobiet, przepracowały łącznie 4 725 godzin, w punkcie odzieżowym 7 kobiet przepracowało 480 godzin, podczas akcji letniej wspierało nas 7 wolontariusz, w zbiórkach żywności udział brało 184 wolontariuszy. Trudno jest także określić czas pracy Zarządu Towarzystwa, który opracowuje, koordynuje i realizuje wszystkie działania.

Ad 6. Aby podziękować im w jakiś sposób, a zarazem zmotywować do dalszej pracy  zorganizowaliśmy dla nich w październiku wycieczkę szlakiem Jana Pawła II tj. Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Łagiewniki i Częstochowa. Uczestnicy byli  bardzo zadowoleni i myślę, że poczuli się w pewien sposób dowartościowani.
Cały czas działania nasze prowadzone były przy dobrej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej naszego powiatu i przy wsparciu licznych sponsorów. W dalszym ciągu liczymy na taką współpracę.

IV. Podjęte uchwały Walnego Zebrania:

Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  1/09 - do Sprawozdania za 2008
Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  2/09 - do Sprawozdania za 2008
Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  3/09 - do Sprawozdania za 2008

V. Uzyskane przychody: Bilans i rachunek wyników, informacja dodatkowa. 

VI. Poniesione koszty na:
 • realizację celów statutowych - 372 830,95 zł
 • administrację  - 11205,62 zł

VII Dane o zatrudnieniu:
 1. kierowca ½ etatu – 1 osoba od 01.04.08- 31.12.08
 2. prac. gospodarczy ½ etatu – 1 osoba od 01.07.08 – 31.08.08
 3. pracownik administracyjny - 1 osoba 4 godz. / dziennie umowa zlecenie - od 01.09.08 – 31.12.08
 4. 4 osoba - umowa zlecenie 
 5. 2 osoby - umowa o dzieło.
 6. Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierali żadnego wynagrodzenia.

VIII. Działalność zlecona Towarzystwu na podstawie umów przez:
 1. Umowa z Gminą Śrem  na realizację zadanie  zlecone w zakresie dożywiania środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 15 000,00 zł.
 2. Umowa z Gminą Śrem na zadania z zakresu  profilaktyki zdrowotnej na szczepienia przeciw grypie 3 000,00 zł.
 3. Umowa z Gminą Śrem w zakresie profilaktyki prozdrowotnej:Konferencja „Ciąża bez alkoholu”  3 431,90 zł.
 4. Umowa z Gminą Śrem dla Klubu seniora na wycieczkę 1 000,00 zł.
 5. Umowa ze Starostą Powiatu Śremskiego – dotacja ze środków PFRON na wycieczkę dla członków Klubu Seniora 2 000,00 zł.
 6. Umowa ze Starostą Powiatu Śremskiego - dotacja ze środków PFRON na wycieczką dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych 2 000,00 zł.
 7. Umowa z Wojewoda Wielkopolskim – dofinansowanie obozu letniego 10 700,00 zł.
 8. Umowa z Wojewoda Wielkopolskim – dofinansowanie półkolonii 1 800,00 zł.
 9. Umowa z Gminą Śrem – dofinansowanie wypoczynku letniego 6 500,00 zł.
 10. Umowa z Fundacja B Z WBK S.A - na wypoczynek letni 2 310,00 zł.
 11. Umowa z Wojewoda Wielkopolskim – dofinansowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 7 464,00 zł.
 12. Umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych 7 120,00 zł.
Wszystkie środki wykorzystano i rozliczono prawidłowo.

IX. Składane deklaracje podatkowe:
 1. Do Urzędu Skarbowego w Śremie złożono deklarację roczną CIT 8

X. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.
 1.     W 2008 r. nie przeprowadzono żadnej kontroli zewnętrznej.


Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl