Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Realizowane zadania

PROJEKTY REALIZOWANE W 2017 R

I. Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskiwanej z Wielkopolskiego Banku Żywności – projekt dwuletni , dofinansowanie gm. Śrem W ramach programu POPŻ 2016 w okresie od stycznia do czerwca 2017 r żywność przekazano 1887 osobom, w tym 688 dzieciom do lat 15 i 321 os. niepełnosprawnym. Było to 67 849,20 kg żywności o łącznej wartości 348 751,76 zł. Natomiast w programie POPŻ 2017 w okresie od października do grudnia żywność otrzymało 1918 osób, w tym 715 dzieci do lat 15 i 321 os. niepełnosprawnych. Przekazano 32 180,60 kg żywności o łącznej wartości 157 781,39 zł . Ponad, to w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku przekazano 39 557,30 kg żywności o łącznej wartości 248 395,87 zł pozyskanej z innych źródeł 442 osobom nie objętym programem POPŻ. Przeprowadzono 12 warsztatów kulinarno- żywieniowych, w których uczestniczyło 114 osób. Przeprowadzono dwie przedświąteczne zbiórki żywności w placówka handlowych na terenie Śremu, gdzie pomagało 190 wolontariuszy ze Szkolnych Klubów Wolontariatu.

II. Działalność charytatywna

1. Bank leków - skorzystały 64 osoby, wydaliśmy 173 opakowania leków.

2. Punkt charytatywny – obsługą punktu zajmowało się 6 wolontariuszy, punkt czynny był w każdą środę w godz. od 10:00 -11:00 i od 17:00 – 18:00. Oprócz odzieży przyjmowano sprzęt AGD, obuwie, książki, zabawki, artykuły i sprzęt rehabilitacyjny. Odzież przyjmowana była od mieszkańców i z firmy D. Ciszak, który odbierał odzież zalegającą w punkcie do utylizacji. Pomoc udzielana była osobom skierowanym przez OPS i osobom bezdomnym. Prowadzono kartotekę osób zgłaszających się po pomoc, w 2017 roku z pomocy korzystało sukcesywnie 190 rodzin. Każda rodzina dobrowolnie miała możliwość wpłacić datek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. W miesiącu lipcu była przerwa wakacyjna, podczas której dokonano wymiany wykładziny podłogowej. Przepracowano łącznie 305 godz. społecznie.

3. Wsparcie przedświąteczne: w okresie Bożego Narodzenia jeden z członków Zarządu Towarzystwa, jak co roku , przygotował z własnych środków skromne paczuszki i w asyście, Dyrektora Aresztu i Kapelana więziennego odwiedził osadzonych w Śremskim Areszcie, składając osadzonym życzenia i wręczając drobne upominki. Natomiast przed świętami Wielkanocnymi osoby bezdomne otrzymały artykuły spożywcze w celu przygotowania samodzielnie śniadania Wielkanocnego i członek Zarządu Towarzystwa spotykał się z bezdomnymi w Hostelu , aby wspólnie spożyć śniadanie Wielkanocna.

III. Działania na rzecz osób starszych realizowana w projektach :

1. Czas dla Seniora, a profilaktyka chorób cywilizacyjnych - dofinansowanie gm. Śrem W cotygodniowych spotkaniach Klubu Seniora „Nadzieja” uczestniczyło przeciętnie od 90-115 osób. W trakcie 2017 r Seniorzy uczestniczyli w zajęciach o charakterze edukacyjnym, sportowo – rekreacyjnym, kulturalno – rozrywkowym. Prowadzono warsztaty artystyczne, lekcje j. angielskiego, nordic walking, boccie, tworzyli program „Senior TV”. Uczestniczyli w programach „Bezpieczny Senior”, i warsztatach samoobrony, włączyli się w akcję „Szpikowa drużyna”. Odwiedzili Komendę Policji, Muzeum Śremskie, Ratusz Miejski, gdzie oprowadzał ich sam Burmistrz. Zorganizowano konkurs wiedzy o Śremie, fotograficzny „Zatrzymane w kadrze”. Wyjeżdżano do teatrów: Muzycznego, Nowego, w Kaliszu, Sali Ziemi na MTP. Dużym powodzeniem cieszyły się imprezy integracyjne, tj. Dzień Babci i Dziadka, dzień Matki i Ojca, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, zabawy karnawałowe, Walentynkowe, Andrzejkowe, spotkania wigilijne i wielkanocne, Święto Pizzy, IV Senioriada, II Nestoriada oraz wyjazdowe : Kaziuki –Poznań, Wojsławice – Arboretum, Zbrudzewo – piknik, Dzień Korbola – Grzybno, Kuślin – grzybobranie, Święto Ziemniaka- Kluczewo, SacraMontana – Gostyń . Z okazji Święta Niepodległości Seniorzy obdarowali kokardami niepodległościowymi Śremian, na Rynku Śremskim wraz z Burmistrzem wypuścili w powietrze biało- czerwone balony. Bardzo często w Klubie Seniora gościli przedszkolaki i młodzież umilając spotkania. Całoroczna działalnością Klubu kierował 5 osobowy Zarząd.

2. ASOS - Aktywizacja Społeczna Osób Starszych – dofinansowanie - MRPiPS , OPS Śrem - w ramach tego projektu realizowanego wspólnie z OPS w Śremie , odbyły się :

a) Warsztaty z zakresu wolontariatu- uczestniczyło 48 os.

b) Działał Mobilny Punkt Edukacji Obywatelskiej zajęcia odbywały się w 2 grupach po 24 osoby.

c) Odbyły się dwie wizyty studyjne – pierwsza do Telewizji Regionalnej w Poznaniu, druga do Obornik, gdzie było spotkanie z tamtejszą radą Seniorów i władzami Obornik .

d) Rozpoczęto pracę nad tworzeniem Rady Seniorów w Śremie. Na ręce Przewodniczącej Rady złożono wniosek o utworzenie R.S w   gminie Śrem.

e) Pozyskano środki na reklamę projektu pn. „Pudełko życia”

f) Odbywały się warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego

g) Zrealizowano w ramach tego projektu 7 programów „Senior TV” , których premierowe audycje emitowane były w ostatnie czwartki miesiąca i powtarzane w kolejne dni. Po zakończeniu projektu grupa nadal działa i tworzy kolejne programy dla seniorów i seniorach.

h) Odbywały się warsztaty dziennikarstwa prasowego i następnie grupa ta opracowywała cztero- stronicową wkładkę do gazety „Tydzień Ziemi Śremskiej”, która wydawana była w ostatni tydzień miesiąca przez 7 miesięcy.

i) Prowadzone były również warsztaty korzystania z nowych technologii i powstał zespół E- senior , który utworzył na Faceeboucu stronę „ Śremscy Seniorzy.

3. Integracja i aktywność , to styl życia Seniora - dofinansowanie powiat Śremski W ramach projektu odbywały się Szkolenia muzyczne w zakresie śpiewu - zajęcia chóralne odbywały się w Sali Klubu „Relax” udostępnionej nieodpłatnie, od marca do czerwca i od połowy września do grudnia, co drugi tydzień po 1,5 godz. - łącznie 22,5 godz. Swoimi występami uświetnili imprezy okolicznościowe tj. Wielkanoc, Dzień Seniora, Boże Narodzenie. Wystąpili na Dniach Mechlina , na spotkaniu integracyjnym na „Senioriadzie” i „Nestoriadzie” w Klubie Seniora, w Dolsku podczas święta Niepodległości organizowanego przez tamtejszy Klub Seniora Innym zadaniem była wycieczka w Świętokrzyskie dla 40 uczestników, którzy poznali miejsca walk żołnierzy A.K. i partyzantów na ziemi Kieleckiej i spotkali się również z seniorami z Kielc i wymienili się doświadczeniami, a także zapoznali z działaniami na rzecz seniorów i Kielcach.

4. Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób starszych. „Poznajemy swój kraj” - wycieczka na Kaszuby dofinansowanie powiat Śremski w ramach cyklu „Poznaj swój kraj”. Pięćdziesięciu uczestników zakwaterowanych bł w Pensjonacie „Wieżyca” w Koszałkowie Posiłki, tj. śniadania i obiadokolacje spożywali także w Pensjonacie. Zwiedzili: zabytki w Kartuzach, wieś Szymbark, gdzie widzieli domy z Syberii, Kanady, Turcji, które dawniej zamieszkiwali Polacy, w Będominie dworek rodziny Wybickich , we Wdzydzach „Kaszubski Park Etnograficzny”, w Wejherowie Pałac Przebendowskich, i Kalwarię Wejherowską, w Piaśnicy miejsce kaźni 12 000 inteligencji kaszubskiej, leśny cmentarz nazwany „Kaszubską Golgotą”, również Zamek w Krokowej , w Jastrzębiej Górze z zachwytem podziwialiśmy Bałtyk z wysokich klifów oraz Latarnia w Rozewiu, byli Klosnowej w wyłuszczarnia nasion z szyszek, w Chojnicach podziwiali bramę miejską, mury obronne i prześliczny ratusz, zobaczyli także atrakcją Kaszub, którą jest akwedukt wzorowany na rzymskim w miejscowości Fojutowie, dzięki, któremu Wielki Kanał Brdy płynie nad Czerską.

5. Na ścieżkach św. Brata Alberta - wycieczka z okazji 100 śmierci Św. Brata Alberta do Krakowa i Zakopanego - dofinansowanie powiat Śremski Celem projektu był udział w ogólnopolskich uroczystościach z okazji 100 rocznicy śmierci Św. Br. Alberta, spotkanie z innymi organizacjami działającymi pod patronatem Św. Br. Alberta i odwiedzenie miejsca życia i pracy Św. Br. Alberta . Po uroczystej Mszy Św. z udziałem biskupów , wielu kapłanów i ogromnej rzeszy ludzi pracujących w stowarzyszeniach pw. Św. Brata Alberta. w godzinach popołudniowych wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy Wawel , Bazylikę Mariacką i spacerkiem przeszliśmy się po Krakowie. Drugi dzień rozpoczęliśmy od Mszy Św. w „ECCO HOMO” , tj . klasztorze prowadzonym przez siostry Albertynki. Po Mszy Św. mieliśmy przyjemność zwiedzić muzeum Św. Brata Alberta prowadzone przez Siostry Albertynki . Następnie udaliśmy się do Zakopanego do Pustelni Św. Brata Alberta, zwiedziliśmy także kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej i słynne Krupówki. Zakwaterowani byliśmy w pensjonacie „U Jakuba”. Ostatniego zatrzymaliśmy się w Wadowicach gdzie zwiedziliśmy przepiękne Muzeum w rodzinnym domu Jana Pawła II oraz spróbowaliśmy słynnych „Kremówek Papieskich”.

6. Tygodniowy turnus rekreacyjno – turystyczny „Słoneczne lato Seniora Niepełnosprawnego - dofinansowanie gm. Śrem, powiat Śremski, PFRON, to 7 dniowy turnus rehabilitacyjno-rekreacyjny w Niechorzu – udział wzięło 55 osób , w tym 35 niepełnosprawnych seniorów.

IV. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych .

1. Rehabilitacja nie jedno ma imię - projekt dwuletni , dofinansowanie gm. Śrem, powiat Śremski

2. Całkiem sprawne, choć osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH marzenia do spełnienia”, czyli imprezowo od wiosny do jesieni - dofinansowanie gm. Śrem

3. Projekt turystyczno – rekreacyjny „WODNY ŚWIAT”: tygodniowy turnus nad morzem + wyjazdy na basen - dofinansowanie gm. Śrem, powiat Śremski, PFRON W oparciu o pozyskane środki do tych projektów oraz pracę społeczną zarówno koordynatora Grupy oraz prezesa Towarzystwa jak i wielu wolontariuszy w roku 2017 członkowie Grupy RON uczestniczyli w następujących działaniach: - 65członków Grupy RON [dorosłe osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin] oraz 25 sympatyków i wolontariuszy uczestniczyło w „Majówce ze Sztalugami”, która odbyła się w Zbrudzenie na „Ranczo u Radka”. Powstało 12 prac malarskich jako wymierny rezultat „Majówki ze sztalugami” Pozostała dokumentacja fotograficzna. - 54 członków grupy RON uczestniczyło w sierpniu w tygodniowym turnusie terapeutyczno – aktywizującym w Niechorzu, który miał charakter rekreacyjno – turystyczno – sportowy umożliwiający członkom Grupy realizację celów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. - 110 osób [65-osobowa Grupa RON, 25-osobowa grupa uczestników ŚDS oraz 20 – osobowa grupa młodzieży z ZSP zrealizowała program integracyjnego jesiennego pikniku rajdowego, który odbył się we wrześniu na terenie i we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy. - 45 członków Grupy RON skorzystało z zabiegów w Centrum Rehabilitacji L’ascada:m.innymi  Masaż poduszkami powietrznymi: 15 osób po 5 zabiegów [każdy zabieg – 45 minut]  mechaniczny drenaż limfatyczny: 10 osób po 5 zabiegów [każdy zabieg – 30 minut]  bieżnia antygrawitacyjna AlterG: 8 osób po 5 zabiegów [każdy zabieg – 60 minut]  zajęcia tańca terapeutycznego: grupa 12- osobowa odbyła 5 sesji [każda sesja – 90 minut] - 40 członków Grupy RON skorzystało z wyjazdów do Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 4 wyjazdy 2-godzinne każdorazowo dla ok. 15 - 20 osób stanowiło łącznie 200 godzin spędzonych na aktywizacji w środowisku wodnym. - 7 członków Grupy RON w listopadzie uczestniczyło w zajęciach na śremskim basenie: 1 godz. zajęć. - Spotkania Grupy RON: poza w/w formami działań odbywały się systematyczne zebrania robocze minimum raz w miesiącu oraz spotkania tematyczne członków Grupy RON przez cały rok [bal karnawałowy w Klubie „Relax”, Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w Restauracji „L’ascada”, spotkanie z fizjoterapeutą w Restauracji „L’ascada , „Andrzejki” w Klubie „Relax”, spotkanie opłatkowe z władzami Gminy i Powiatu w Restauracji „L’ascada”].

V. Profilaktyka i promocja zdrowia

1. W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia odbyły się spotkania z : dietetykiem, rehabilitantem, laryngologiem ( nieodpłatnie badano słuch), prelekcja nt. szczepień ochronnych , z lekarzem kardiologiem ( dot. chorób kardiologicznych

2. Pudełko życia - dofinansowanie gm. Śrem, powiat Śremski, MRPiPS. Celem projektu było zapewnienie osobom starszym , samotnym i niepełnosprawnym właściwej opieki oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. - przeprowadzono badania sondażowe na terenie gminy Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Brodnica - zorganizowano dwa spotkania informacyjne przy współpracy z OPS w Śremie - zaprojektowano 4 bilbordy , które rozmieszczone zostały na terenie Śremu - wydrukowano 200 plakatów, 2000 ulotek - podpisano umowę wolontariacką z edukatorem zajmującym się kontaktami i promocją „pudełka życia” - promocja projektu na terenie czterech gmin odbywała się poprzez programy telewizyjne, artykuły w gazetach lokalnych, , artykuły w Informatorze Spółdzielczym , spotkania z org. pozarządowymi , kontaktami ze sołtysami , OPS-ami - zakup 900 pudełek , Kart informacyjnych i 2700 naklejek z napisem „Pudełko życia” - wydano 471 pudełek Program dalej jest realizowany

VI. Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

1. Zimowisko – grupa 45 dzieci uczestniczyła w 6 dniowych półkoloniach zorganizowanych na terenie Klubu „ Relax” S.M., byli w Muzeum Rogali i w Palmiarni w Poznaniu, na kręgielni i lodowisku, były zabawy, gry i dyskoteka. Podczas pobytu dzieci otrzymały II śniadanie i obiad. Opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze i pracownicy Klubu „Relax”. Projekt nie był dofinansowany .

2. Wakacje letnie - odbyły się dwa dziesięciodniowe turnusy półkolonii Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom bezpiecznego i w atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego podczas wakacji, integracja młodzieży z różnych środowisk, stworzenie warunków dla aktywnego wypoczynku. Cele te zostały osiągnięte poprzez: udział 90 dzieci w spotkaniach z terapeutą do spraw uzależnień – spotkania odbyły się na obu turnusach, dzieci uczestniczyły w niestandardowych zajęciach w Muzeum Śremskim , gdzie dzieci poznawały historię i folklor naszego miasta i regionu, na każdym turnusie uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju zabawach i grach integracyjnych, które prowadzone były na podwórku „Niwea”, w Sali Klubu „Relax” oraz na dyskotece w pizzerii „Tropikana”, odbyły się też zajęcia na kręgielni PTTK „Sokół”, rejsy jachtem po jeziorze Grzymisławskim, uczestnicy skorzystali na każdym turnusie z pięciu wycieczek jednodniowych, były to wyjazdy do Gospodarstwa Agroturystycznego w Hermanowie , do Rogalina , Parku Dinozaurów w Rogowie , Klubu „Nenufar” w Kościanie i do Dolska . Na półkoloniach dzieci otrzymywały II śniadanie i obiad Na każdym turnusie opiekę sprawowała kadra z uprawnieniami, tj. 1 kierownik , 3 wychowawców. Wypoczynek dofinansowany z budżetu gminy Śrem

VII. Współpraca z instytucjami - w 2017 roku przedstawiciel Towarzystwa brał czynny udział w Zespole Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Aby pozyskać środki finansowe na realizację celów statutowych, Towarzystwo ubiegało się o dofinansowanie różnych zadań. Udało się także pozyskać wiele środków rzeczowych, oraz finansowych od osób fizycznych i prawnych. Łączny koszt finansowy realizacji 14 projektów wyniósł 290 114,23 zł , z czego 162 405,23 zł, to środki pozyskane z dotacji . Należałoby dodać jeszcze wartość pracy społecznej w tych projektach, która wyniosła 106 250,00 zł. W 2017 r z 1% podatku od osób fizycznych wpłynęło łącznie 22 977,30 zł , środki te przekazane zostały na osoby chore, osoby niepełnosprawne, remont kościoła Ducha Św. w Gostyniu i na działalność statutową Towarzystwa Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że właściwie oprócz kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu i pracownika administracyjnego zatrudnionego na ½ etatu, cała działalność Towarzystwa prowadzona jest w ramach pracy społecznej członków Zarządu i wolontariuszy. Między innymi w punkcie „Żywność u Alberta” pracowały jako wolontariusze 2 panie i 5 panów, którzy przepracowali łącznie 3 156 godz., a także 190 wolontariuszy biorących udział w zbiórkach przed świętami. W punkcie odzieżowym 6 kobiet przepracowało 1 032 godzin, podczas półkolonii zimowych 6 wolontariuszy przepracowało 240 godz. a podczas półkolonii letnich opiekę nad dziećmi sprawowało 8 wolontariuszy, którzy przepracowali łącznie 800 godz. Trudno jest także określić czas pracy Zarządu Towarzystwa, który pracował przy realizacji wszystkich działań społecznie. Ogólnie we wszystkich projektach realizowanych w 2017 roku pracowało nieodpłatnie 290 osób. Cały czas , działania nasze prowadzone były przy dobrej współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową , Klubem „Relax” , Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami i instytucjami naszej gminy i powiatu, przy wsparciu licznych sponsorów. Za trud jaki włożono w pomoc na rzecz społeczności lokalnej wszystkim członkom Towarzystwa, wolontariuszom, a także ofiarodawcom i partnerom serdecznie dziękuję.

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl