Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Rozliczenie 1% podatku od osób fizycznych za 2009rok
Rozliczenie wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r
 
W 2010 ROKU PRZEKAZANE Z 1% PODATKU 25 633,20 ZŁ
PRZEZNACZYLIŚMY NA DOFINANSOWANIE:
- KRZYSIA – CHOREGO NA RAKA- 8 458,40 zł
- BASIĘ – CHORĄ NA NIEWYDOLNOŚĆ PŁUC – 451,50 zł
- REHABILITACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 1 994,50 zł
- DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA TOWARZYSTWA -  14 728,80   
 TJ : KLUBU SENIORA , ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ , WYPOCZYNEK   
 DZIECI  Z RODZIN WYMAGAJĄCYCH   WSPARCIA – 154 DZIECI,
 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RON”
- DOŻYWIANIE NAJUBOŻSZYCH 675 OSÓB, W TYM 275 DZIECI
 
 DZIĘKUJEMY DOTYCHCZASOWYM  DARCZYŃCOM LICZYMY NA 
 WSPARCIE W TYM ROKU

 

 

« poprzedni lista artykułów działu następny »

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl