Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
„Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych”,
Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie   realizuje projekt, w którym udział bierze grupa Rodzin Osób Niepełnosprawnych „RON” działająca przy Towarzystwie od 2009 r.  
Celem projektu jest :
1.      Przeciwdziałanie alienacji społecznej rodzin osób niepełnosprawnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin.
2.      Kształtowanie i modelowanie prawidłowych postaw społecznych, w tym postaw wobec niepełnosprawności [niwelowanie postawy nadopiekuńczości].
3.      Kompleksowe i specjalistyczne wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnością, szeroko pojęta aktywizacja i terapia wszystkich członków rodziny.
4.      Umożliwienie członkom Grupy „RON” zrealizowanie ich marzeń o odwiedzeniu pięknych i atrakcyjnych turystycznie miejsc.
 
W programie :
Działania odbywające się na terenie Śremu:
- Kurs umiejętności kulinarno-dietetycznych pod hasłem „Europejska kuchnia czyli Smacznie, zdrowo i
 niedrogo”.
- „Jesienny Bal Wrzosów Zrudziałych” – impreza taneczno-zabawowa dla wszystkich członków Grupy
   ”RON”.
Działania wyjazdowe:
- 7-dniowy turnus terapeutyczno – turystyczno – aktywizujący w Krynicy Morskiej dla 42 członków
   Grupy „RON”. + 2 terapeutów.
- Zajęcia terapeutyczno-aktywizujące – podczas turnusy w Krynicy Morskiej
- „Święto Pieczonego Ziemniaka [Poznańska Pyra]” – impreza wyjazdowa do Błażejewa .
                                                                                                                          
PROJEKT  DOFINANSOWANY  ZE  ŚRODKÓW: 
-   WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
-   PFRON
-   FUNDACJI  BANKOWEJ  IM. DR. MARIANA KANTONA

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl