Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

 

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Nr konta: 

17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

Santander Bank Polska SA

Organizacja pożytku publicznego
„Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych”,
Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie   realizuje projekt, w którym udział bierze grupa Rodzin Osób Niepełnosprawnych „RON” działająca przy Towarzystwie od 2009 r.  
Celem projektu jest :
1.      Przeciwdziałanie alienacji społecznej rodzin osób niepełnosprawnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin.
2.      Kształtowanie i modelowanie prawidłowych postaw społecznych, w tym postaw wobec niepełnosprawności [niwelowanie postawy nadopiekuńczości].
3.      Kompleksowe i specjalistyczne wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnością, szeroko pojęta aktywizacja i terapia wszystkich członków rodziny.
4.      Umożliwienie członkom Grupy „RON” zrealizowanie ich marzeń o odwiedzeniu pięknych i atrakcyjnych turystycznie miejsc.
 
W programie :
Działania odbywające się na terenie Śremu:
- Kurs umiejętności kulinarno-dietetycznych pod hasłem „Europejska kuchnia czyli Smacznie, zdrowo i
 niedrogo”.
- „Jesienny Bal Wrzosów Zrudziałych” – impreza taneczno-zabawowa dla wszystkich członków Grupy
   ”RON”.
Działania wyjazdowe:
- 7-dniowy turnus terapeutyczno – turystyczno – aktywizujący w Krynicy Morskiej dla 42 członków
   Grupy „RON”. + 2 terapeutów.
- Zajęcia terapeutyczno-aktywizujące – podczas turnusy w Krynicy Morskiej
- „Święto Pieczonego Ziemniaka [Poznańska Pyra]” – impreza wyjazdowa do Błażejewa .
                                                                                                                          
PROJEKT  DOFINANSOWANY  ZE  ŚRODKÓW: 
-   WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
-   PFRON
-   FUNDACJI  BANKOWEJ  IM. DR. MARIANA KANTONA

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl