Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
1 procent podatku

Oddaj 1% swojego podatku, Twoj wkład ma znaczenie! Kliknij w poniższy baner aby rozpocząć rozliczenie.

K R S   0 0 0 0 0 6 3 3 5 5
1% – tzw. mechanizm jednego procentu, czyli możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce.

Darmowy Program PIT dostarcza Instrytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Na czym polega mechanizm 1%?

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.


Jeden procent może przekazać:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.
  • Adresatem dotacji może być jedynie organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacje Pożytku Publicznego.  Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów PIT-28, 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.


źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/1%25_podatku

Pamiętaj:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji


Przydatne linki:

Ministerstwo Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Portal organizacji pozarządowych

 

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl