Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Historia Towarzystwa
Ważniejsze daty z kart historii Towarzystwa:

 • Od 1 marca 2009r – zmieniono siedzibę Towarzystwa - lokal mieści się w budynku Zamiejscowego Oddziału Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Śremie ul. Grunwaldzka 10.

 • Z dniem 31.12.2008 r rozwiązano umowę najmu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 55.
 • Od listopada 2006 r – uruchomiono „Bank leków” i wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • W listopadzie 2005 r na podstawie umowy najmu z Gminą Śrem przekazano nieruchomość przy ul. Sikorskiego 55 po Sportowym Klubie „Piast” , gdzie zamierzamy utworzyć „ Rodzinne Centrum Rekreacji i Wypoczynku”.
 • 22 czerwca 2005 r Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
 • W 2002 i 2004 roku Towarzystwo zostało laureatem plebiscytu „SUKCES ROKU ogłoszonego pod patronatem Starosty Śremskiego.
 • W październiku 2001 obchody 10 lecia Towarzystwa , rozpoczęły się Mszą Św. w kaplicy w DPS w Parskiem, po mszy spotkanie z przyjaciółmi Towarzystwa . W spotkaniu uczestniczył inicjator i współzałożyciel Towarzystwa ks. Mariusz Dutkiewicz.
 • Od 2001 r organizujemy badania mammograficzne dla kobiet.
 • Od 06. 2001 roku działa tzw. „Bank Chleba”, a od 2003 został rozszerzony asortyment wydawanej żywności. Czynny codziennie.
 • Od roku 1998 do 2007 r współorganizujemy wigilię dla bezdomnych.
 • W 1998 roku powstaje Grupa Inicjatywna ds. Zakupu Mammografu. Zakupiony sprzęt medyczny w maju 2004 roku przekazano Towarzystwu.
 • Od 1997 roku jesteśmy organizatorami letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Od 1994 roku wspomagamy OPS podczas corocznej zbiórki „Świąteczny Talerz Śremu”. Corocznie przed świętami wspieramy najuboższych obdarowując ich paczkami żywnościowymi.
 • W 1993 roku powstaje przy Towarzystwie Klub Seniora, który działa do dzisiejszego dnia.
 • W latach 1993 -1995 organizujemy „Festyny Świętojańskie” nad jeziorem Grzymisławskim.
 • Od września 1991 do czerwca 1992 prowadzimy Świetlicę społeczną dla dzieci przedszkolnych.
 • 10 czerwca 1991 roku. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „NADZIEJA” w Śremie zostaje zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu.
 • W czerwcu 1990 roku organizujemy Dzień Dziecka w ośrodku wypoczynkowym w Ostrowiecznie dla 240 dzieci.
 • W listopadzie 1989 roku powstaje punkt charytatywny, działający po dziś dzień.

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl