Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 3
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

 

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Nr konta: 

17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

Santander Bank Polska SA

Organizacja pożytku publicznego
WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA

20.03.2013 odbyło się Walne Zebranie, na którym podsumowano roczną działalność Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja”. Przez miniony rok Towarzystwo realizowało  następujące działania:

Wsparcie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – Z pomocy żywnościowej w okresie sprawozdawczym skorzystało 765 osób w tym 304 dzieci. . Przed Wielkanocą , paczki żywnościowe otrzymały 162 rodziny , a przed Bożym Narodzeniem wydano paczki dla 179 rodzin. Żywność wydawana była bezpłatnie . Przekazano podopiecznym 57 482,36 kg żywności  różnej, oraz  3 731  bochenki chleba i 20 136 bułek z PSS „Społem” i piekarni „Łobza” o łącznej wartości 236 619,22 zł  ,w tym z programu PEAD 2012-  24 188,16  kg  na kwotę 75 558,23 zł .

Przed  świętami Wielkanocnymi   zebrano 702 kg żywności o szacunkowej wartości  8 424,00 zł, natomiast przed Świętami Bożego Narodzenia w zbiórce publicznej zebrano 1 412 kg żywności o wartości 11 489 zł. W zbiórce żywności pomagali wolontariusze ze Szkolnych Kół Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego  ,  Zespołu     Szkół    Ekonomicznych ,   Zespołu    Szkół    Politechnicznych i    Zespołu   Szkół    Technicznych. W   zbiórce  Wielkanocnej   udział  brało  90  wolontariuszy , a w zbiórce przed Świętami Bożego Narodzenia udział wzięło 153 wolontariuszy , wszyscy byli ubezpieczeni.

 Działalność charytatywna, dzięki której Towarzystwo udzieliło 5 zapomóg, wydało 53 darmowe leki, 73 szt. różnego rodzaju mebli. Z punktu charytatywnego skorzystały 252 rodziny, które otrzymały odzież, obuwie oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

Klubu Seniora – cotygodniowe spotkania seniorów -  aktywizacja osób starszych poprzez prowadzenie warsztatów teatralnych, zajęć muzycznych i ruchowych na obiekcie sportowym i zajęciach klanzy dla seniorów  oraz wyjazdów na imprezy kulturalne do Poznania , spotkania z ciekawymi ludźmi , udział w prelekcjach tematycznych , warsztatach rękodzieła artystycznego , warsztatach dla wolontariuszy i asystentów osób niepełnosprawnych . Dzięki pozyskaniu środków na projekt „ ASOS”  z Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnika , psychologa , pracownika socjalnego , dietetyka , czy gerentologa . Poza tym  realizowano projekt wsparcia społecznego  osób po 45 roku życia również dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  . Oba projekty realizowane były w partnerstwie z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Prowadzone były działania  na rzecz osób niepełnosprawnych - zorganizowało warsztaty kulinarne i wizażu , turnus terapeutyczny, wycieczki krajoznawcze oraz imprezy rozrywkowe.

Dal 137 dzieci zorganizowano  wypoczynku zimowy i letni, było to możliwe  dzięki wsparciu sponsorów,  pomimo braku  środków instytucjonalnych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ogromna część działań została zorganizowana dzięki pracy społecznej członków Towarzystwa oraz osób wspierających. Łącznie przepracowali oni 4120 godzin (nie licząc pracy zarządu Towarzystwa)

Na Walnym Zebraniu zagościł między innymi Burmistrz Śremu – Adam Lewandowski, który wyraził uznanie dla działań prowadzonych przez członków Towarzystwa i osoby wspierające na rzecz społeczności lokalnej.

W związku z upływającą kadencja  władz Towarzystwa  odbyły się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja”.

W skład Zarządu weszli ponownie;

·         Szymańska Krystyna – prezes

·         Kocemba Józef  - v-ce prezes

·         Woźniak Genowefa – z-ca prezesa

·         Tomyślak Elżbieta – sekretarz

·         Stępniak Elżbieta – skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

·         Kosiorowska Ludwika – przewodnicząca

·         Szmyt Halina – z-ca przewodniczącej

·         Mieloszyński Jan – członek komisji

 

« poprzedni lista artykułów działu następny »

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 3, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto Santander O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl