Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Podsumowanie działalności Punktu Wydawania Żywności w 2009 roku

Podsumowanie działalności Punktu Wydawania Żywności
w 2009 roku

Towarzystwo prowadzi punkt wydawania żywności pn:„Żywność u Alberta"od 2001 r. Punk mieszczący się przy ul. Zamenhofa 3 w Śremie czynny był od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1030. Każda rodzina znajdująca się w  trudnej sytuacji  mogła zgłaszać się po pomoc żywnościową co drugi dzień.

W 2009 roku z pomocy żywnościowej skorzystały 234  rodziny, tj 695 osób, 30 więcej niż w 2008 r, w tym 222 dzieci i 10 bezdomnych. Żywność pozyskiwana była z  różnych źródeł, min: z Wielkopolskiego Banku Żywności, Giełdy Owocowo- Warzywnej na Franowie w Poznaniu, z piekarni „Boguś”, Łobza, z  marketów Śremskich i okolicznych ogrodników. Ponad, to zorganizowaliśmy publiczną zbiórkę żywności przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia.

Ogółem w 2009 r pozyskaliśmy 61 986,38 kg żywności różnej, oraz 49 656 szt. różnego pieczywa i 723 jaj. Łączna wartości pozyskanej żywności wynosi 230 860,04 zł. Ilość żywności z poszczególnych źródeł przedstawia tabela.  

  Tabela: Ilość żywności z poszczególnych źródeł  

Lp.

Produkty

Tonaż  

Ilość

Wartość w ( zł)

1.

WBŻ

11 676,21

-  

 69 143,77           

2.

WBŻ – PAED

31 820,10

-

85 536,51

3.

Zbiórka publiczna na Wielkanoc

441,23

-

3 006,98

4.

Zbiórka publiczna na Boże Narodzenie

845,28

-

5 585,85

 

Żywność zebrana z różnych źródeł

-

-  

-

5.

pieczywo

-

49656

49 656,00

6.

Warzywa  i  owoce

15 520,30

-

     15 520,30  

8.

różne produkty

1 564,68

-

1 564,68

9.

mięso i wędliny  

118,58  

-  

592,90

10.

jaja  

-

723  

253,05

 

Razem  

61 986,38

-

230 860,04

  

Wartości produktów spożywczych oprócz żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności i ze zbiórek przed świętami  podana jest szacunkowo i tak przyjęta do zaksięgowania. Oprócz codziennej pomocy żywnościowej dodatkowo przed świętami Wielkanocnymi przygotowaliśmy 156 paczek świątecznych i 176 przed świętami Bożego Narodzenia oraz po 21 paczek ze słodyczami i zabawkami dla dzieci przebywających w szpitalu.

Zaznaczyć należy, że w 2009 r. w punkcie pracowało cały czas nieodpłatnie 9 kobiet, przepracowały łącznie 3 696 godzin,  kierowca zatrudniony na  ½  etatu oraz studentka na umowę zlecenie.
Koszty prowadzenia punktu wydawania żywności osobom /rodzinom
wymagającym wsparcia wyniosły w 2009 roku 25 980,99 zł.

« poprzedni lista artykułów działu następny »

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl