Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 3
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

 

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Nr konta: 

17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

Santander Bank Polska SA

Organizacja pożytku publicznego
BRAT ALBERT PO SPRAWOZDANIU ROCZNYM [6.04.2018]

6 kwietnia 2018r odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Pomocy

Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”, na którym

podsumowano działalność Towarzystwa za 2017 rok .

 

Najważniejszymi kierunkami naszej działalności była pomoc

żywnościowa realizowana zgodnie z umową zawartą z Gminą Śrem

i Wielkopolskim Bankiem Żywności, w 2017 roku od stycznia

do czerwca, żywność przekazano 1887 osobom, w tym 688

dzieciom do lat 15 i 321 os. niepełnosprawnym.

Było to 67 849,20 kg żywności o łącznej wartości 348 751,76 zł.

Natomiast w programie POPŻ 2017 w okresie od października

do grudnia 2017r. żywność otrzymało 1918 osób, w tym 715 dzieci

do lat 15 i 321 os. niepełnosprawnych. Przekazano 32 180,60 kg

żywności o łącznej wartości 157 781,39 zł . Ponadto przekazaliśmy

jeszcze 39 557,30 kg żywności o łącznej wartości 248 395,87 zł,

pozyskanej z innych źródeł, z tej żywności w 2017r. skorzystały

442 osoby nie objęte programem POPŻ.

Przeprowadzono 12 warsztatów kulinarno- żywieniowych,

w których uczestniczyło 114 osób.

Przeprowadzono dwie przedświąteczne zbiórki żywności

w placówka handlowych na terenie Śremu, gdzie pomagało

190 wolontariuszy ze Szkolnych Klubów Wolontariatu.

 

Przy Towarzystwie działa grupa samopomocowa RON

(Rodzin Osób Niepełnosprawnych) licząca obecnie 56 członków.

W roku 2017 zorganizowaliśmy liczne projekty dla tej grupy,

między innymi „Rehabilitacja nie jedno ma imię” projekt dwuletni,

45 członków Grupy RON skorzystało z  zabiegów w Centrum

Rehabilitacji L’ascada. Projekt „Całkiem sprawne, choć osób

niepełnosprawnych marzenia do spełnienia”, czyli imprezowo

od wiosny do jesieni, - pikniki i zabawy na świeżym powietrzu.

Kolejnym projektem, był projekt turystyczno – rekreacyjny

„WODNY ŚWIAT” czyli tygodniowy turnus nad morzem w Niechorzu

i wyjazdy na basen do Kórnika. Poza wyżej wymienionymi formami

działań odbywały się systematyczne zebrania robocze dla członków

Grupy RON, minimum raz w miesiącu oraz spotkania tematyczne

przez cały rok. W przeważającej mierze działalność opierała

się na środkach finansowych z projektów oraz pracy społecznej.

Środki na tą działalność pozyskano z PFRON, budżetu Gminy Śrem

i Starostwa Powiatowego .

 

Wiele działań skierowanych było na rzecz seniorów.

Od 90-115 osób spotykało się co tydzień w sali Klubu „Relax”

goszcząc przedstawicieli władz samorządowych, policji, lekarzy,

rehabilitantów, dzieci i młodzież. Korzystali z licznych

wyjazdów i wycieczek, np. na Kaszuby, w góry Świętokrzyskie,

do Krakowa i Zakopanego wycieczka ta zorganizowana została

z okazji 100 rocznicy śmierci Św. Brata Alberta, patrona naszego

Towarzystwa. Odbywały się liczne wyjazdy do teatru.

Wielu seniorów skorzystało, również  z  jednodniowych wyjazdów

organizowanych przez Towarzystwo np: na Kaziuki do Poznania,

do  Arboretum w Wojsławicach, na Dzień Korbola w Grzybnie,

na Święto Ziemniaka w  Kluczewie i na grzybobranie do Kuślin.

Seniorzy przebywali, także latem na tygodniowym turnusie w Niechorzu.

Prowadzone były warsztaty artystyczne, lekcje języka angielskiego,

zajęcia taneczne i chóralne, tworzone były programy telewizji

„Senior TV”. Zorganizowano imprezy plenerowe między innymi

IV Śremską Senioriadę i piknik w Zbrudzewie, oraz imprezę

integracyjną dla Organizacji pozarządowych Nestoriadę.

Działania dofinansowane były z budżetu Gminy Śrem ,

Starostwa Powiatowego, PFRON i sponsorów.

 

Realizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Śremie projekt ASOS, czyli Aktywizacja Społeczna Osób

Starszych dofinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej. W ramach tego projektu odbyły się : warsztaty z zakresu

wolontariatu, działał Mobilny Punkt Edukacji Obywatelskiej, odbyły

się dwie wizyty studyjne – pierwsza do Telewizji Regionalnej w Poznaniu,

druga do Obornik. Rozpoczęto pracę nad tworzeniem Rady Seniorów

w Śremie. Pozyskano środki na reklamę projektu pn. „Pudełko życia”.

Odbywały się warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego oraz warsztaty

dziennikarstwa prasowego. Prowadzone były, również warsztaty

korzystania z nowych technologii, powstał E- zespół, który utworzył

na Facebooku stronę „ Śremscy Seniorzy”.

 

Zaangażowani byliśmy bardzo mocno w profilaktykę i promocję

zdrowia. W ramach tych działań odbyły się spotkania z dietetykiem,

rehabilitantem, laryngologiem ( nieodpłatnie badano słuch),

odbyła się prelekcja nt. szczepień ochronnych, z lekarzem

kardiologiem ( dot. chorób kardiologicznych).

Wyszliśmy z projekt „Pudełko życia” celem projektu było zapewnienie

osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym właściwej opieki

oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Pudełko jest

narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie sprawnej akcji

ratunkowej przez służby medyczne lub inne w sytuacji zagrożenia

życia. Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu

karetki pogotowia nie jest w stanie podać podstawowych informacji

o uczuleniach, zażywanych lekach czy chorobach. Zakupiliśmy

900 pudełek, kart informacyjnych i 2700 naklejek z napisem

„Pudełko życia”na chwilę obecną wydaliśmy 471 pudełek.

Program dalej jest realizowany .

 

Towarzystwo wraz z Klubem ”Relax” organizowało półkolonie zimowe

półkolonie letnie dla 135 dzieci z Gminy Śrem. Przygotowano

dla nich liczne wyjazdy, korzystały z kąpieli słonecznych i wodnych

oraz zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

Działania dofinansowane były z budżetu Gminy Śrem.

 

Działalność charytatywna  z  Banku leków  skorzystało 64 osób,

wydaliśmy 173 opakowania leków. 

Punkt charytatywny wydawał odzież, sprzęt AGD,

obuwie, książki, zabawki, artykuły i sprzęt rehabilitacyjny

osobom skierowanym przez OPS i osobom bezdomnym.

Prowadzono kartotekę osób zgłaszających się po pomoc,

w 2017 roku z pomocy korzystało sukcesywnie 190 rodzin.

Odzież przyjmowana była od mieszkańców i z firmy D. Ciszak,

 

Łączny koszt realizacji 14 projektów jakie Towarzystwo realizowało

w 2017 roku wyniósł 290 114,23zł, z czego 162 405,23 zł, to środki

pozyskane z dotacji. Należało by dodać jeszcze wartość pracy

społecznej w tych projektach, która wyniosła 106 250,00zł.

Cały czas działania Towarzystwa prowadzone były przy dobrej

współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Klubem „Relax”,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej i instytucji naszej Gminy i Powiatu

przy wsparciu licznych sponsorów.

 

Za trud jaki włożono w pomoc Towarzystwu, oraz za ciężką pracę

wszystkich wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej bardzo

serdecznie dziękujemy.

« poprzedni lista artykułów działu następny »

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 3, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto Santander O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl